شناخت کودک 7 تا 9 سال

برای اینکه به شناخت بیشتری از بچه های 7 تا 9 سال برسید، حتما سعی کنید چند روز آنها را  بدون هیچ قضاوتی مشاهده کنید تا در اثر این مشاهده، گرایش ها و علائق آنها  وهمچنین روش تجربی رسیدن به آنها را بشناسید. این یک روش خیلی تجربی برای کشف ویژگی های شخصیتی بچه هاست.

شناخت درست بچه ها در هر سنی به ما کمک میکند، انتظارات درستی از آنها داشته باشیم و بتوانیم به یک روش تعاملی خوب با یکدیگر برسیم.

در این فیلم به طور مختصر درباره ی یک ویژگی به اسم اجتماعی شدن برای گروه سنی 7 تا 9 ساله صحبت شده است و به معرفی عناصر شناخت اجتماعی شدن پرداخته است.

تعریف شهادت

قهرمان سازی برای کودکان خیلی اهمیت دارد. بچه ها با قهرمان هایشان خیال می کنند، زندگی می کنند و برای آنها بسیار ارزش قائل هستند. یکی از قهرمان های ملی-مذهبی ما “شهید” است، که اگر تعریف درستی از آن بیان شود برای بچه ها هم تبدیل به یک قهرمان می شود. برای قهرمان سازی چند نکته را باید در نظر داشته باشید که اصلی ترینِ آن توضیحات ملموس و قابل فهم برای بچه ها در رابطه با شخصیت “شهید” است.

در این فیلم کمی سعی کرده ایم ویژگی های یک “شهیدِ قهرمان” برای کودکان را بیان کنیم تا بتوانیم یک قهرمان واقعی در خور فهم آنها برایشان بسازیم.

فهرست