مادری

folder_openنکات تربیتی
commentبدون دیدگاه
با یکی از دوستانم که دختر پنج ساله ای دارد، برای کاری بیرون رفته بودم. دخترک بین جمع ما و جلسه ی رسمی ما نشسته بود. کیفی از ابزار بازی اش را دستش گرفته بود و بعد از مدتی بازی…
ادامه مطلب

برنامه ریزی

folder_openنکات تربیتی
commentبدون دیدگاه
یکی از اقوام که در یکی از ادارات دولتی کار می کند، برنامه ی کاری اش را برایم تعریف کرد.که ساعت ها مشغول به کارهای متفرقه بودند و شاید کمتر از دو ساعت در روز کار مفید داشته باشند.واقعا جای…
ادامه مطلب

پیامبر و سیره تربیتی ایشان

folder_openنکات تربیتی
commentبدون دیدگاه
داستان گردو بازی پیامبر را تا الان خیلی زیاد شنیده بودم. این بار که می خواستم برای جشن ولادت پیامبر ص تعریف کنم، رفتم تا بار دیگر روایت اصلی این ماجرا را بخوانم. به چند نکته جالب برخوردم که به…
ادامه مطلب
فهرست