وبلاگ نامرتب 5 ستونه

مادری

folder_openنکات تربیتی
commentبدون دیدگاه
با یکی از دوستانم که دختر پنج ساله ای دارد، برای کاری بیرون رفته بودم. دخترک بین جمع ما و جلسه ی رسمی ما نشسته بود. کیفی از ابزار بازی اش را دستش گرفته بود و بعد از مدتی بازی…

برنامه ریزی

folder_openنکات تربیتی
commentبدون دیدگاه
یکی از اقوام که در یکی از ادارات دولتی کار می کند، برنامه ی کاری اش را برایم تعریف کرد.که ساعت ها مشغول به کارهای متفرقه بودند و شاید کمتر از دو ساعت در روز کار مفید داشته باشند.واقعا جای…

پیامبر و سیره تربیتی ایشان

folder_openنکات تربیتی
commentبدون دیدگاه
داستان گردو بازی پیامبر را تا الان خیلی زیاد شنیده بودم. این بار که می خواستم برای جشن ولادت پیامبر ص تعریف کنم، رفتم تا بار دیگر روایت اصلی این ماجرا را بخوانم. به چند نکته جالب برخوردم که به…

مدرسه و دلتنگی کودکان

folder_openنکات تربیتی
commentبدون دیدگاه
آخ جوووون!!! فردا مدرسه ها تعطیله. جمله ای که در کودکی خیلی با شنیدنش ذوق می کردیم.البته یک شعار هم داشتیم به نام «مدرسه خانه ی دوم» که تقریبا هیچ کدام باورش نداشتیم. اگر معلم یک مدرسه هستید و می…

هم بازی با کودکان

folder_openنکات تربیتی
commentبدون دیدگاه
وقتی کودک می‌تواند خودش بازی کند، چرا من باید با او بازی کنم؟! اصلا مگر ما بچه بودیم مامان، باباها با ما بازی می کردند؟ به چند دلیل خیلی ساده: 1. چون بچه ها تنها با کسی دوست می شوند…

آرزوهای ما برای کودکان

folder_openمعنویات
commentبدون دیدگاه
یک روستایی به سه نفر کارگر نزدیک شد و پرسید: چه کار می کنید؟کارگر اولی؛ نانم را در میارم.دومی: آجر می چینم.سومی: سر پناه می سازم. ما همان کارگر هایی هستیم که کارمان ساختن کودکان است. آجرمان پاسخ های روزمره…
فهرست